עבדנו קשה כל החיים וחסכנו נכסים. מה יקרה עם הרכוש שלנו אחרי שכבר לא נהיה פה? מי ירש אותנו? באילו חלקים?
אחרי פטירתו של אדם, כל נכסיו מוקפאים עד אשר ניתן צו רשמי של המדינה אשר מכיר ביורשים ובחלקיהם בעיזבון המנוח.

משרד עורכי דין צוואות

עורך דין צוואות

עבדנו קשה כל החיים וחסכנו נכסים. מה יקרה עם הרכוש שלנו אחרי שכבר לא נהיה פה? מי ירש אותנו? באילו חלקים?
אחרי פטירתו של אדם, כל נכסיו מוקפאים עד אשר ניתן צו רשמי של המדינה אשר מכיר ביורשים ובחלקיהם בעיזבון המנוח.

משרד עורכי דין צוואות

עורך דין צוואות

צוואה


קיימות מספר סיבות לכתיבת צוואה:


א. הצוואה מפחיתה באופן ניכר את הסכסוכים המשפחתיים בנושא העיזבון בכך שמפורט בה בצורה מדויקת מי מקבל מה מהעיזבון , ומי לא מקבל חלק מהעיזבון ומה הסיבה לחלוקה זו. לעתים הורה סייע כספית לאחד או חלק מילדיו, והוא רוצה להבטיח שוויוניות בין הילדים, כך שהילדים שלא קיבלו בעודו בחיים – יקבלו אחרי מותו.
ב. לעתים המוריש מעוניין לנשל מי מקרוביו מהעיזבון בשל התנהגות או יחס לא ראויים.
ג. לעיתים המוריש מעוניין להוריש חלק מעיזבונו לאנשים שאינם בני משפחה בקרבה ראשונה אשר היטיבו עמו או עמותות אשר הוא מעוניין להעביר חלק מהעיזבון לזכותם.
ד. כאשר בני הזוג פרודים או מצויים בהליך גירושין, ומאחר וכל עוד לא ניתן ה"גט" הרי בני הזוג נחשבים נישואין והינם יורשים על פי החוק.
ה. אנשים בפרק ב' בחייהם, אשר לא מעוניינים שבן/בת הזוג יקבלו חלק מהירושה שצברו במהלך חייהם אלא שהילדים ירשו אותם בלבד.
ו. השארת מסר אחרון לקרובינו.
ז. פירוט כל הרכוש – עליו לא תמיד יודעים היורשים. זאת על מנת להקל עליהם את החיפוש אחר כספים ו/או נכסים.
ח. אדם שאין לו קרובים, ולא מעוניין שהמדינה תירש את עזבונו, ומעוניין לקבוע זהות היורשים . ועוד ועוד.

קיימות 4 סוגי צוואות:


א. צוואה בעדים:


צוואה הנערכת ומנוסחת על ידי עו"ד אשר מתמחה בתחום עריכת צוואות, נחתמת ע"י 2 עדים בגירים, כשרים מבחינה רפואית ומשפטית לעדות שאינם בעלי עניין בצוואה.
המצווה יכול לבחור להביא עדים מטעמו אך בדרך כלל העדים הינם העו"ד ואחד/ת מאנשי המשרד. עותק מהצוואה נשאר בידי עו"ד, המצווה יכול לתת עותקים נוספים לבני המשפחה או לכל אדם אשר המצווה מעוניין. במידה והמצווה אינו מעוניין לתת ליורשיו עותק מהצוואה עוד היום, ביכולתו להפקיד עותק מהצוואה במשרדי הרשם לענייני הירושה ובכך להבטיח כי הצוואה תצוף בעת הצורך. ההפקדה כרוכה בתשלום אגרה של כמה מאות שקלים.
צוואה בעדים הינה הצוואה הנפוצה ביותר.
יתרונות הצוואה:
1. הצוואה מנוסחת ע"י עו"ד המתמחה בתחום עריכת צוואות.
2. הצוואה מנוסחת באופן שיביע בצורה המיטבית ביותר את כל רצונות המצווה תוך שימת דגש לאפשריות השונות היכולות להופיע בעתיד ומתן פתרונות בהתאם לכוונת ורצון המצווה.
3. ניסוח נכון של הצוואה והקפדה על עמידה בסעיפי חוק הירושה מפחיתים בצורה ניכרת אי הבנות , סכסוכים בין יורשים, פניה לערכאות משפטיות , עיכוב במימוש הצוואה.

ב. צוואה בכתב יד:

צוואה הנכתבת כל כולה כתב יד המצווה (לא מודפסת) על דף נייר ובו מצווה המצווה את רצונו – מה שיעשה עם רכושו לאחר מותו.
המצווה חייב לחתום בסופה של הצוואה.
מומלץ להפקיד צוואה בכתב יד אצל רשם הירושה.
לצוואה זו חסרונות רבים:
1. יהיה על היורשים להוכיח כי כתב היד הוא אכן של המצווה.
2. ניסוח לא מדויק עלול להביא לחוסר הבנה ולפרשנויות שונות דבר שעלול לגרום לסכסוכים בין בני המשפחה, פניה לבתי משפט, עיכוב בקבלת הצו.
3. חוסר בידע ובהתנסחות משפטית והכרת חוק הירושה עלול להוביל לכך שהצוואה תיפסל או שלא תפורש כפי שהמוריש התכוון בצוואתו

ג. צוואה בפני הרשות:

צוואה הנערכת בפני רשות משפטית ( שופט, חבר בבית דין דתי , רשם מוסמך מטעם בית המשפט, נוטריון, רשם הירושות) , הצוואה חייבת להימסר בכתב או בע"פ על ידי המוריש עצמו, במידה והצוואה נמסרת בע"פ על הרשות המשפטית להעלות את הצוואה על הכתב בשפתו של המצווה , והמצווה חייב לאשר את הצוואה שנכתבה בפני הרשות המשפטית.

ד. צוואה בע"פ –"צוואת שכיב מרע"

צוואה בע"פ הינה צוואה שנאמרה בע"פ בפני 2 עדים לפחות אשר אינה מגובה במסמך חתום ע"י המצווה, שניתן להציגו בפני הרשם לענייני ירושה או לבית המשפט בעת הגשת הבקשה לקיומה. השימוש בצוואה זו נעשה רק במקרים חריגים:
1. כאשר המצווה גוסס ונמצא על ערש דווי, כאשר ממצאים רפואיים מראים כי המצווה עומד למות בזמן הקצר.
2. כאשר המצווה נמצא במצב " הצופה פני מוות" כדוגמת חייל שאמור להיכנס למצב לחימה קיצון.
העדים חייבים להבין את שפתו של המצווה.
ממש בסמוך לשמיעת הצוואה ע"י העדים, מחויבים העדים להעלות על הכתב ב"זכרון דברים" את דברי המצווה, הנסיבות לעריכתה , תאריך ולחתום על "זכרון הדברים". על שני העדים למסור גרסה זהה של עדות.
באחריות העדים להפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושות ממש בסמוך למועד כתיבת "זכרון הדברים". הצוואה מוגבלת בזמן, הצוואה מתבטלת באם כעבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו את עשייתה והמצווה עדיין בחיים. מודגש, למרות שהצוואה הינה חוקית, הצוואה בע"פ היא החלשה ביותר מבין כל סוגי הצוואות, וביהמ"ש מקפיד הקפדה רבה על מילוי כל הדרישות המפורטות בחוק ככתבן וכלשונן.
חסרונות:
1. צוואה זמנית. באם המצווה לא נפטר בתוך זמן קצר ממועד הציווי, היא בטלה.
2. מסורבל, מצריך הקפדה מרובה על פרטי החוק.
3. הבנת העדים את דברי המצווה לא תמיד תואמת את כוונת המצווה המקורית.
4. על העדים לגשת עם פטירת המצווה לרשות ולמסור עדות על דברי הצוואה במפורש ולהסתמך על זכרונם

צוואה שאינה ערוכה היטב עלולה להותיר את היורשים בפני שוקת שבורה, ללא אפשרות לתקן את המצב, ללא שיהיה למי לפנות שכן המצווה כבר אינו בין החיים. החלטתם לערוך צוואה? פנו למשרדנו לייעוץ.

הקלידו מילת חיפוש וראו את מלוא התוצאות הקשורות באתר

תיאום פגישה באונליין

בחרו יום ושעה פנויים ביומן ותאמו פגישה

תיאום הפגישה הושלם

אישור הפגישה ישלח אליך במייל ובמקביל משרדנו יצור עמך קשר טלפוני